Skip to main content
  • Creación de equipos a escala full color (Expomin)
  • Primera Exportación de modelos impresos (USA)
  • Presentación de modelos a escala en MINEXpo16 en Las Vegas